Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Antalet fall har ökat på senare år och sjukdomarna är nu bland de vanligaste cancerformerna i landet.

 

Mest känd till namnet för många är malignt melanom. Antalet fall har ökat på senare år och sjukdomen är nu bland de vanligaste cancerformerna i Sverige. År 2015 drabbades 3 951 personer i Sverige. Malignt melanom förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. Genomsnittsåldern när diagnosen ställs är för både kvinnor och män omkring 55 år.

En annan typ av hudcancer är skivepitelcancer som drabbade 7 063 personer år 2015. Sjukdomen är något vanligare bland män än bland kvinnor. Skivepitelcancer i huden är den hudcancerform som ökar mest.

En tredje form av hudtumör är basalcellscancer som ibland också kallas basaliom. Cancerformen är en speciell typ av hudcancer som växer långsamt och den saknar vanligen förmåga att bilda dottertumörer. Varje år upptäcks mer än 40 000 fall, ungefär lika många hos män som hos kvinnor. Basalcellscancer registreras sedan 2004 i Cancerregistret men inkluderas inte i den ”vanliga” cancerstatistiken.

Basalcellscancer
Utseendet på basalcellscancer varierar. Det vanligaste är att det ser ut som en glänsande knuta som innehåller små, slingrande blodkärl. Det kan också vara ett sår som inte läker eller som tycks vara läkt men sedan återkommer. En tredje variant liknar ett eksem med röd, lite skrovlig och ibland fjällande yta. Basalcellscancer växer från celler i basalcellslagret. Sjukdomen förekommer oftast i ansiktet, men kan också uppträda på bålen.

Skivepitelcancer
Skivepitelcancer utgår från överhudens mellanskikt eller från djupare hudlager. Denna hudcancer finns oftast på de delar av huden som är mest utsatta för solen, det vill säga i ansiktet, på ett ytteröra, en handrygg eller en kal hjässa.

I sitt första stadium växer en skivepitelcancer ytligt i hudens yttersta lager. Då har den inte hunnit sprida sig ner i huden. Den kan visa sig som en rodnad eller en fjällande fläck och finnas var som helst på huden. Cancern kan också växa ner i nästa lager, läderhuden. Den förvandlas då till en knuta som är rodnad och kan ha hårda fjäll av hud på ytan eller vara sårig. Ett sådant sår brukar vara mycket svårläkt.

Malignt melanom
Malignt melanom startar i de pigmentbildande melanocyterna, längst ner i överhuden. Malignt melanom kan förekomma var som helst på kroppen. Kvinnor får oftast sjukdomen på underbenen och män oftast på bålen.

Vanliga första symtom på malignt melanom är att ett födelsemärke (nevus) börjar växa, klia eller ändra färg och form. Även nya förändringar som inte tidigare funnits kan uppträda.

 

Källa: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/hudcancer

 

Undersök dina prickar

Läs mer

Hudcancer - riskfaktorer

Läs mer

Födelsesmärkeskontroll

Läs mer