Hudcancer i Sverige

Antalet fall av hudcancer blir allt fler i Sverige. Faktum är att malignt melanom och övrig hudcancer ökar snabbast av alla cancerformer. Det är därför viktigt att kunna ställa en tidig diagnos.

Läs mer här 

Historier från våra kunder

ScreenCancer skapar solskenshistorier

Här kan du läsa våra kunders historier 

Om ScreenCancer

ScreenCancer startade i Norge 2007.

Läs mer här