GDPR – The General Data Protection Regulation börjar gälla i maj 2018. Det innebär att det ställs nya och strängare krav till behandling av personuppgifter.

För oss på ScreenCancer är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter och personlig information som samlas in i förbindelse med födelsemärkestjänsten, blir lagrat och behandlat i ett elektroniskt data/journalsystem. Vi samlar in information som: namn, adress, ålder, kön, telefonnummer, mailadress samt den hälsoinformation som är nödvändig för att utföra tjänsten. All information behandlas och lagras efter reglerna.

Utlämnande av personuppgifter och hälsoupplysningar kan bara göras om kunden givit samtycke till det. Elektronisk överföring av kundens personuppgifter och hälsoinformation görs i en anonymiserad eller krypterad form. Vårt system är baserat på en två-faktor inloggning, för att undvika att informationen hamnar i orätta händer.

Viktiga punkter om tystnadsplikt och patienträttigheter:

  • Utlämnande av provresultat och annan hälsoinformation sker endast mellan ScreenCancers anställda och kunden.
  • Information om din hälsa och provresultat används enbart, i anonymiserad form, till statistik och forskning.
  • Du har rätt att få nödvändig information om ditt hälsotillstånd
  • Rätt till konfidentialitet (tystnadsplikt)
  • Du har rätt att läsa din egen journal
  • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade eller borttagna

GDPR – The General Data Protection Regulation börjar gälla i maj 2018.

 

Läs mer om GDPR här

 

Jag vill radera mina registrerade personuppgifter och annan hälsoinformation hos ScreenCancer, klicka här.