1   INLEDNING

ScreenCancer Sweden AB (”ScreenCancer”) är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert, i enlighet med gällande lagar och förordningar för hantering av personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Denna integritetspolicy beskriver hur ScreenCancer samlar in och använder dina personuppgifter, som registrerats i samband med vår tjänst födelsemärkeskontroll.

2   PERSONUPPGIFTSANSVARIG

ScreenCancer är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som företaget samlar in och behandlar i samband med tjänsten födelsemärkeskontroll. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. För kontaktinformation, se punkt 10.

3   PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Dina personuppgifter samlas in när du använder dig av vår tjänst på ett apotek.

ScreenCancer samlar in och behandlar information som: namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, kön och mailadress, samt den hälsoinformation som är nödvändig för att utföra tjänsten.

4   SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH RÄTTSLIG GRUND

Dina personuppgifter och hälsoinformation samlas in för att kunna genomföra den aktuella tjänsten och för att kunna ge dig återkoppling/resultat på din födelsemärkeskontroll. Den rättsliga grunden för att samla in och behandla din personliga information är det samtycke du ger oss i samband med födelsemärkestjänsten på apoteket. Vi behandlar endast den hälsoinformation som är nödvändig för att kunna genomföra den aktuella tjänsten.

5   SÄKERHET, KONFIDENTIALITET OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter och personlig information som samlas in i förbindelse med födelsemärkestjänsten, blir sparat i ett elektroniskt datasystem och hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter och hälsoinformation inhämtas av apoteksanställda på det apotek du uppsökt. Uppgifterna skickas vidare och granskas av vårdpersonal på ScreenCancer.

Utlämnande av dina personuppgifter, till en tredje part, kan bara göras om du givit ditt samtycke till det eller när det finns en rättslig grund/skyldighet för en sådan utlämning.

Elektronisk överföring av dina personuppgifter och hälsoinformation görs i en anonymiserad eller krypterad form. Vårt system är baserat på en två-faktor inloggning, för att undvika att informationen hamnar i orätta händer.

Utlämnande av provresultat och annan hälsoinformation sker endast mellan dig och ScreenCancers anställda.

Din hälsoinformation och provresultat kan enbart användas, i anonymiserad form, till statistik och forskning. Information och provresultat kan då inte kopplas till din identitet.

6   BEHANDLINGENS VARIGHET

Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det syfte för vilket informationen samlades in. Dina personuppgifter blir anonymiserade eller borttagna när du fått ditt resultat och när det inte längre är behov för vidare utredning av genomförda kontroller. Personuppgifter kan dock sparas en längre tid i de fall där lagstiftning kräver det.

7   DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som ScreenCancer behandlar om dig. Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade eller borttagna (“rätten att bli glömd”) och/eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att få tillgång till personlig information och överföra den, eller få den överfört när det är tekniskt möjligt, till en annan behandlingsansvarig.

Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta ScreenCancer, se kontaktinformation i punkt 10. Du kan också använda den här länken om du vill ta bort dina registrerade uppgifter hos ScreenCancer. Rätten att radera personuppgifter ska inte användas om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet eller för allmänhetens intresse.

8   ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

ScreenCancer förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. De ändrade/uppdaterade villkoren kommer att gälla både för behandling av redan insamlad information och för information som behandlas efter den uppdaterade integritetspolicyn har publicerats på vår webbplats.

9   COOKIES

ScreenCancers webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Om du önskar att avaktivera cookies kan du ändra din webbläsares inställningar för cookies. Notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vår webbplats upphöra att fungera.

10   KONTAKTINFORMATION

Har du frågor angående innehållet i denna integritetspolicy eller önskar utöva dina rättigheter i punkt 7, kontakta oss på post@screencancer.no eller på telefon: +47 47 23 46 36

11   TILLSYNSMYNDIGHET OCH KLAGORÄTT

Du har rätt att klaga till relevant myndighet gällande vår behandling av personuppgifter (Datainspektionen). Vi uppmanar dig att i första hand ta kontakt med ScreenCancer om du anser att hanteringen av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Läs mer om GDPR här.

 

Jag vill radera mina registrerade personuppgifter och annan hälsoinformation hos ScreenCancer, klicka här.